Revisorsexaminationen : En studie om hur verksamma inom revisionsbranschen förhåller sig till revisorsexaminationen och den kunskap den ämnar säkerställa

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Företagsekonomi

Författare: Victor Wiklund; [2015]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)