Mötet i Mariefred : ett hotell där karaktärer förenas

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Arkitektur

Sammanfattning:

Mariefred är en stad full av historia och karaktär. Olika besökare från hela världen kommer hit för att upptäcka det som finns att se. Samtidigt pågår vardagen som vanligt för de knappt 4000 invånarna som bor här permanent. I det här projektet har dessa två sidor av Mariefred legat till grund för utformningen av ett hotell på en plats mitt emellan den gamla stadskärnan och Gripsholms slott. Även staden och slottet är, likt turisten och lokalbon, i många avseenden varandras motsatser. Slottet är en stor, tung och sluten tegelbyggnad, ensam på sin ö. Stadskärnan utgörs istället av många olika trähus som tillsammans bildar en öppen och luftig väv där skalan är väsentligt mindre. Hotellet utgör en länk både mellan människor men även mellan dessa olika byggnadstypologier. På så sätt skapas något nytt i stadsbilden som samtidigt har en stark koppling till sin omgivning.      Hotellets lobby utgörs av en offentlig vertikal spiral som bidrar till att både nattgäster och utomstående besökare tillsammans tar del av hela byggnaden. Detta rum är hotellets kärna och längs dess väg hittar man alla hotellrum i direkt anslutning till de sociala ytorna. Den vertikala spiralen börjar redan utanför byggnaden. En ramp utgör både hotellentré, en plats för lek och en yta att stanna upp på och betrakta tågen som rullar in till Mariefreds järnvägsstation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)