Kvinnor som utsätts för våld i nära relationer : Ett straffrättsligt perspektiv på det psykiska våldet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Författare: Johanna Östmark Gunne; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)