De fem sinnena som marknadsföringsverktyg

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

Sammanfattning:

Vi har i vår studie valt att undersöka hur modebutiker kan påverka kundernas köpbeteende för att öka försäljningen med hjälp av sinnesmarknadsföring. 

Syftet med vår studie är att ta reda på hur sinnesmarknadsföring används och kan användas av butiker för att öka försäljningen.

I vår slutsatts fann vi att sinnesmarknadsföring har en betydande roll för kundernas köpbeteende och försäljningen i butiken.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)