Övertidskompensation och EU-rättens miniminormer - En krock? Om förhållandet mellan den svenska övertidsregleringen och arbetstidsdirektivets krav på kompensationsledighet eller annat lämpligt skydd.

Detta är en Magister-uppsats från Umeå universitet/Juridiska institutionen

Författare: Jacob Holmberg; [2018]

Nyckelord: Arbetstidsdirektivet; övertid;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)