Den konfliktlöse udvikling?

Detta är en Magister-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

Sammanfattning:

Formål:

Læring og udvikling i arbejdslivet betragtes alment som positivt for individet når de beskrives i de dominerende læringsteorier. Denne artikel retter et kritisk blik på dette område ved at belyse og udforske vilkår og krav om udvikling, som møder ansatte i en vidensintensiv virksomhed.

 

Studiets design, metode og tilgang:

Artiklen er baseret på kvalitativt design med åbne metoder, indeholdende interviews af både ansatte og ledelse, indsamling af skriftlige materialer samt deltagelse i virksomhedens konferencer. Analyserne er foretaget ud fra en naturalistisk tilgang.

 

Resultat:

Det fremkommer, at den centrale styring her, udgøres af en strategi baseret på et normativt og ideologisk ideal om at være udviklingsorienteret, som de ansatte ikke blot må acceptere, men selv være en aktiv del af. Artiklen diskuterer afslutningsvis om en sådan strategi kun kan være gældende i særlige typer af organisationer, eller om hvorvidt strategien kan ses i en bredere del af arbejdslivet.

 

Originalitet og værdi:

Gennem en analyse af læringsprocesser, identitetsudvikling og anvendte ledelsesstrategier, argumenteres der i denne artikel for, at læring og udviklingsprocesser kan forstås som vigtig del af kontrollen over ansatte i post-bureaukratiske organisationer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)