The Role of the Sea in an Innovation Ecosystem. A case study of blue community gardens.

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för marina vetenskaper

Författare: Anna Axelsson; [2021-11-22]

Nyckelord: blue community garden; Innovation ecosystem;

Sammanfattning: text

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)