Distriktssköterskans erfarenheter av omvårdnadsarbete av den dementa patienten. - En litteraturstudie

Detta är en Magister-uppsats från Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

Författare: Nina Lidström; [2018]

Nyckelord: Demens; Distriktssköterska; Erfarenhet; Sjuksköterska;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)