LO och förvandlingen : En komparativ analys av LO:s förmedlade organisationsidentitet mellan 1938, 1955 och 1965

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Författare: Aston Persson; [2021]

Nyckelord: Organisationsidentitet; LO; svenska modellen;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)