UPS-system i SÄS Byggnad 7

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen Ingenjörshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Ingenjörshögskolan

Författare: Edib Junuzovski; Jari Yli-hukka; [2009]

Nyckelord: UPS; no-break; säker elförsörjning;

Sammanfattning: Syftet med detta examensarbete var att beräkna vad det kostar att ha UPS-kraft (Uninterruptible Power Supply). Arbetet utfördes för Västfastigheter på Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) i Borås. Studien utfördes på en UPS i drift i byggnad 7. UPS: en i denna byggnad har 10 kVA kapacitet och är av dubbelkonverterande typ. Batterier av Ni-Cd (Nickel-Kadmium) typ används till backup med UPS: en. UPS av dubbelkonverterande typ är känd för att skapa mycket övertoner, men är fördelaktig för dess skyddande förmåga mot spänningsspikar.Mätningar har gjorts för att beräkna kostnadsberäkningarna. Ytterligare hjälp har fåtts i form av räkningar och UPS-leverantörer (Ups-teknik och Eurotech AB).

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)