Organiserad "myrtrafik" över Öresund : billig öl i Tyskland ger problem i Sverige

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

Författare: Patrik Jonsson; Erica Rampling; [2003]

Nyckelord: Svårare brott;

Sammanfattning:

Den organiserade handeln av öl från Tyskland till Sverige är ett stort problem. Dels genom försäljning till ungdomar, privatpersoner, krogar och arbetsplatser dels genom förlorade skatteintäkter. Det går inte lägre att kontrollera konsumtionen av öl genom Systembolagets monopol. Detta problem kommer i framtiden att öka på grund av de ökade införselkvoter som träder i kraft år 2004. Det är svårt att komma åt problemet då införseln av öl är laglig, men inte försäljningen. Det kräver stora och kostsamma insatser från myndigheternas sida för att få kontroll på verksamheten i förhållande till vad den straffrättsliga påföljden för brottet blir. Med situationell brottprevention och sänkta skatter kan man förebygga och minska problemets omfattning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)