Nyproduktionen av svenska bostäder - enformig och upplevelsefattig?

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

Sammanfattning: Nyproducerade bostäder upplevs ofta som väldigt lika. Öppen planlösning, trestavigt ekparkettgolv och vitmålade väggar beskriver idag en typisk nyproduktion. Idag ligger fokus på att skapa funktionella, yteffektiva bostäder och kostnadseffektivitet eftersträvas. Prefabricerade standardlösningar bidrar till en förkortad byggtid. Vid jämförelse av nyproducerade bostäder och äldre sekelskifteslägenheter kan man se mer detaljarbeten i de äldre lägenheterna. Syftet har varit att fastställa om den svenska nyproduktionen är likriktad och upplevelsefattig. För att undersöka om detta stämmer har ett flertal byggföretag i Stockholm intervjuats. I undersökningen har även mäklare och andra representanter från branschen deltagit för att bidra med sina åsikter och för att skapa ett bredare perspektiv i frågan. Byggföretagens nyproducerade lägenheter har besökts. Under visningarna har lägenheterna studerats och bedömts utifrån de upplevelsevärden som presenteras i Ola Nylander och Kjell Forsheds bok Bostadens omätbara värden. Dessa värden beskriver både subjektiva upplevelser och tekniska detaljer som sägs bidra till en god bostad.  Undersökningen är begränsad till bostadsrätter i flerbostadshus i Stockholmsområdet. Resultatet blev att hela 80 % av de intervjuade tycker att dagens nyproduktion är likriktad. Även om företagen skulle få ekonomiskt bidrag väljer de ändå inte att prioritera förbättringar av de kvalitéer som bidrar med karaktär och personlighet i en bostad. Visningarna påvisade att det fanns brist på dessa kvalitéer i de flesta bostäderna men även att det fanns några få företag som urskilde sig från mängden med sin produktion.   Förhoppningen är att detta arbete ska uppmärksamma avsaknaden av upplevelsevärden i nyproducerade bostäder samt inspirera till mer fantasi och variation i den annars likriktade nyproduktionen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)