Segregation i Trollhättan : En studie om hur fysisk planering påverkar segregationen i Trollhättan.

Detta är en L2-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

Författare: Marcus Fryk; Tobias Persson; [2018]

Nyckelord: kulturgeografi;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)