Clostridium difficile – ett växande problem : Om sjuksköterskans arbete för att förebygga spridning av C. difficile i slutenvården.

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)