Tekniska hjälpmedel vid Svenska som andraspråk i förskolan : En kvalitativ studie om hur förskollärare kan främja barns språkutveckling med hjälp av lärplattan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

Författare: Katarina Janbecker; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)