Demokratins väktare - en studie av den japanska tjänstemannen

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Uppsatsförfattarna undersöker vilka hinder som finns för att den japanske tjänstemannen ska kunna agera utifrån idealen kring Demokratins Väktare definierat av den svenska statsvetaren Lennart Lundquist. Uppsatsen baseras främst på forskningslitteratur kring unika kulturella förhållanden i Japan, japanska lagtexter, New Public Management samt Lundquists teorier om Demokratins Väktare. Vi börjar med att undersöka det stöd för agerande utifrån teorierna om demokratins väktare den japanska tjänstemannen kan förvänta sig i lagen. Utifrån frågeställningen identifierar vi sedan de senare årens NPM-reformer och kulturella förhållanden som stark grupplojalitet, hierarkitänk, amakudari; det tämligen unika pensionssystemet samt den starka och homogena byråkratin som faktorer som i olika utsträckning utgör hinder för att tjänstemannen skall kunna och vilja agera som Demokratins Väktare i Japan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)