Antifascism och självförsvar – Nödvärnsbedömningar i Kärrtorp och Möllevången

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Mot bakgrund av att tidigare forskning indikerat möjligheten att nazister döms mildare än vänsteraktivister granskas två uppmärksammade hovrättsdomar: Svea hovrätt, mål B 4882-14, och Hovrätten över Skåne och Blekinge, mål B 2077-16. Nödvärnsinvändningar gällde i båda fall våld med kniv i en slagsmålssituation mellan nazister och antinazister i likartade situationer. Hovrätternas bedömningar granskas med utgångspunkt i respektive hovrätts förståelse av händelseförloppet. Utifrån rådande praxis och doktrin analyseras om någon skillnad av betydelse kan noteras i bedömningen av de båda fallen. Vissa avvikelser från praxis noteras hos hovrätterna, men ingen oegentlighet av betydelse för utgången i respektive mål framkommer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)