McDonalds McDelivery : En jämförelse av kultur mellan reklamfilm och nation i Sverige samt Japan under en pandemi

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Medie- och Informationsteknik; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

Författare: Adrian Sjödal; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: År 2020 blev världen utsatt av viruset Covid-19, en pandemi som har påverkat mångas liv, allt från företag till människors vardag. Medan restaurangindustrin har påverkats negativt av den ökande mängden hemmasittande, har matleveransindustrin istället ökat. Under samma år publicerade McDonalds, en av världens största restaurangkedjor, två reklamfilmer för deras matleveranstjänst McDelivery, en i Sverige och en i Japan. Då dessa två länders regeringar har tagit liknande aktioner mot pandemin blir förutsättningarna kring reklamerna likartade och därmed mer optimalt för att se kulturella skillnader. Syftet med denna studie är att analysera dessa två reklamfilmer, som publicerades under pandemin, för att se om den kultur som återspeglas i reklamerna följer sina nationers samhällskultur. Beräknandet och systematiseringen av kulturerna i denna studie har förts via Hofstedes 6-D modell, en modell som värderar samhällens kultur i 6 dimensioner. Reklamerna har först genomgått en semiotisk analys för att beskriva dess innehåll, och sedan analyserats av teorier angående storytelling och retorik. Detta har sedan jämförts med teorin bakom de 6 dimensionerna i Hofstedes 6-D modell, samt hur dessa påverkar marknadsföringen. Studien visade att den japanska reklamen förhöll sig relativt väl mot landets värdering i Hofstedes 6-D modell, där endast en av dimensionerna avvek. Den svenska reklamfilmen var däremot mindre lik sin samhällskultur då det var relativt jämnt fördelat i om dimensioner avvek eller stämde överens med varandra. Detta var specifikt inom dimensionen osäkerhetsundvikande där reklamen visade starka värden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)