En studie av hur användningen och förutsättningarna för målstyrning på hotell påverkas i tider av kris

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Erik Florander; Ellen Wallskog; [2021-02-15]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)