Att kontrollera det heliga rummet : Sigtuna, Trondheim, Slesvig och det nordiska stadslandskapet underäldre medeltid

Detta är en Master-uppsats från Uppsala universitet/Historiska institutionen

Författare: Michael Otto; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)