"Eftersökes: Kvinnliga medarbetare!" Dataspelsindustrins employer branding ur ett kvinnligt perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Alan Mahmodian; Emil Rydin; [2016-02-16]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)