Grundläggning för industriellt volymhusbyggande.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik

Författare: Stefan Paulsson; [2006]

Nyckelord: Technology and Engineering;

Sammanfattning: Modulenthus bygger småhus enligt principen volymhus, det vill säga att så mycket som möjligt färdigställs på fabrik så att huset kan levereras direkt till byggplatsen som ett antal volymer med golv, väggar och tak. Husen ställs på en krypgrund, en typ av grund som alltid blivit kraftigt ifrågasatt och på senare år uppmärksammad i media på grund av den stora andelen fuktskadade grunder. För att ligga långt fram i utvecklingen och kunna tillgodose önskemål från kunder, vill Modulenthus undersöka möjligheterna att använda en alternativ grundlösning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)