Är en kvinnlig ledare ömsint och blyg eller dominant och viljestark? : En studie om kvinnliga ledares egenskaper och dess påverkan på jämställdheten i arbetslivet

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)