Internprissättning av räntor - vem bestämmer? : lagstiftaren, OECD, HFD eller SKV?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Juridiska institutionen

Författare: Joen Pettersson; [2013]

Nyckelord: Skatterätt;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)