Förändringen av lipidskiktets tjocklek i tårfilmen mellan förmiddag och eftermiddag

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för naturvetenskap, NV

Författare: Emelie Hultqvist; [2011]

Nyckelord: torra ögon; lipidskikt;

Sammanfattning: Bakgrund: Symptom vid torra ögon kan vara en känsla av torrhet, irritation, okomfort, främmande kropps känsla och ökad produktion av tårar. Torrhetskänslan varierar under dagen men är mest påtaglig framåt kvällen. 3 av 4 som upplever symptom för torra ögon har ett tunnare lipidskikt. Diagnostisering av normala, måttligt torra och torra ögon kan dels göras med hjälp av en symtomenkät t.ex. TERTC-DEQ. Syfte: Att undersöka om lipidskiktet förändras i tjocklek från förmiddag jämfört med eftermiddag under samma dag. Metod: I studien deltog 6 män och 21 kvinnor med en medelålder på 23.3 ± 2.1 år. Mätning av lipidskiktet utfördes en gång på förmiddagen och en gång på eftermiddagen under samma dag. Gradering av lipidskiktet utfördes med hjälp av instrumentet Tearscope-plus. Försökspersonerna fick även svara på enkäten TERTC-DEQ. Resultat: På förmiddagen hade 55% av försökspersonerna lipidskikt wave pattern typ (3). Medelvärdet av typ på förmiddagen, var 2.7. På eftermiddagen låg lipidskiktet jämnt fördelat över wave pattern typ (3) med 40.7% och closed meshwork typ (2) med 40.7%. Medelvärdet av typ på eftermiddagen, var 2.4. Medelvärdet hade förändrats 0.3 mellan förmiddag och eftermiddag, från ett tjockare till ett tunnare skikt. Vid sammanställning TERTC-DEQ upplevde 74.1% normala ögon och 25.9% måttligt torra ögon. Slutsats: Resultatet av studien visar att det sker en förändring av lipidskikts tjockleken från förmiddag jämfört med eftermiddag. Lipidskiktet är tjockare på förmiddagen jämfört med eftermiddagen. Att lipidskiktet förändras kan ha resulterat i att torrhetskänslan i ögonen kan blir mer påtaglig framåt kvällen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)