."> uppsatser examensarbeten examensarbete examensjobb uppsats stipendier stipendium uppsatsämne uppsatsämnen">

Ett förbättrat kulissutdrag : – En glidförbättring till Norrgavels "brett matbord"

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Linköpings universitet/Carl Malmsten - furniture studiesInstitutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Sammanfattning:

Min rapport handlar om kulissutdrag för mat- och salongsbord som går att expandera och placera iläggsskivor i. Jag har kunnat konstatera att det mer och mer monteras metallexpandrar under dessa bord i dagens tillverkning.

Det finns ändå ett behov på marknaden att kunna leverera och montera kulissutdrag som är tillverkade i trä istället för metall. Tittar man tillbaka i tiden och på de bord som fortfarande finns kvar så ser man att de har trä kulissutdrag som fungerar.

Jag har tillsammans med Tomas Fröding, produktutvecklare på Norrgavel arbetat fram ett kulissutdrag till ”Brett matbord”. De har haft problem med detta och vill inte montera en metallkuliss utan ta tillvara på den känslan som en träregel ger.

Under en kort tid på Norrgavels prototypverkstad i Malmö ägnade jag mig åt att ta fram alternativ till kulissutdrag på ”Brett matbord”. Resultatet blev tillfredställande och det finns anledning att göra en uppföljning, för att sedan anpassa tillverkningen till producentens behov och förutsättningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)