Follow the Money - tillgångsinriktad brottsbekämpning på narkotikaområdet

Detta är en D-uppsats från Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

Författare: Herman Galle; [2009-09-21]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)