Oäkta bedrägeri : Om tillämpning av läran om oäkta underlåtenhetsbrott på bedrägeribrottet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Författare: Jan Drottfors; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)