AKTIEBOLAGET V. META PLATFORMS IRELAND LIMITED

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning: Internet är till stora delar oreglerat och den gränsöverskridande karaktären försvårar juridiken på området. Huvudregeln är att det föreligger avtalsfrihet vid tillhandahållande och användning av digitala tjänster på internet. De stora aktörerna på internet är bland annat plattformsföretagen. För att använda deras tjänster behöver användaren acceptera deras användarvillkor som utgör avtalet mellan plattformsföretaget och användaren, och som i regel är ensidigt upprättade. Det saknas forskning på området som utreder plattformsföretagens användarvillkor och hur de påverkar användarna. Sociala media-plattformar har blivit en stor arena inte bara för privatpersoner utan även för svenska företag. Flera sociala media-plattformar sätter idag upp sina egna regler för hur tjänsterna ska användas samt bestämmer vem och vad som ska vara kvar på plattformen. Instagram är den mest kraftfulla sociala media-plattformen varför uppsatsen utreder just denna plattformens användarvillkor. Företag använder sig av Instagram på̊ olika sätt, ibland som plattform för sin verksamhet eller för att marknadsföra sig. Flera företag lägger ned stora resurser och behöver tjänsten för att fortsatt kunna driva sin verksamhet. Borttagning av innehåll och användarkonton kan således leda till stora ekonomiska konsekvenser för svenska företag. Uppsatsen utreder möjligheterna för svenska aktiebolag att få skadestånd vid en grundlös nedstängning av användarkontot eller borttagning av innehåll från plattformen Instagram.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)