Utveckling av kostnadseffektiv produktmärkning

Detta är en M1-uppsats från KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

Författare: Tommy Ullman; [2021]

Nyckelord: Brand; Marking method; Guide.; Varumärke; Märkningsmetod; Guide.;

Sammanfattning: Uppköp av företag kan och gör ganska ofta att det mindre företagets identitet går förlorad eller känns förvirrande. Det finns ett starkt intresse att ingå i det nya företaget utan att förlora styrkorna som det uppköpta företaget byggt upp i relation till intressenterna. Denna rapport redogör för hur det mindre företaget anpassar sig, och skapar en lokal guide baserad på det större företagets globala guide. Vilket möjliggör en samhörighet och harmoni mellan företagen utan att styrkorna går förlorade. Den som läser rapporten får veta mer om hur ett varumärke kan fungera och hur logotyper hanteras. Läsaren kommer att få mer information om olika märkningsteknologier och hur en varumärkesförändring kan genomföras på ett företag. De metoder som ingår i denna studie är arbetsmöten, katalogmetoden, litteraturstudie, Project Base modellen, gantt-schema, Olika mock-ups och beslutsmatriser. Nya teknologier inom märkningsindustrin testas och påvisar dess förträfflighet för varibelprintning av små volymer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)