Sammansatta ord – en studie kring vuxna sfi-elevers användning av långa ord i sin skriftliga produktion

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Författare: Eva Lennermo; [2013-06-25]

Nyckelord: sammansatta ord; andraspråksinlärare; ordförråd;

Sammanfattning: Specialarbete, 15 hpSvenska som andraspråk, SSA133Fördjupningskurs 61 – 90 poängVt 2013Handledare: Ingegerd Enström

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)