Risk för spridning av markföroreningar från MIFO-klassade områden i Stockholms län vid ökad avrinning till följd av klimatförändringar

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)