Det bästa av två världar : En kvalitativ studie om förhållandet mellan upplevelser och relationer i en pop-up butik

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

Sammanfattning: Denna studie ämnar till att undersöka och analysera pop-up butiker för att kunna bidra med en ökad kunskap kring detta nya fenomen. Vårt främsta syfte är att undersöka hur företagets behov av att skapa relationer och kundens önskningar om att få en upplevelse möts i kontexten av en pop-up. För att få en förståelse kring detta avser studien även att undersöka vilka bakomliggande motiv företag har för öppnandet av en pop-up butik.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)