Varg i Sverige

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

Författare: Karin Gyllenklev; [2010]

Nyckelord: Varg; acceptans; inavel; genetik;

Sammanfattning:

Vargen har varit hatad i alla tider, en symbol för något ont. Den jagar gärna i flock och tar renar och river får. I den här artikelserien undersöks orsaken bakom licensjakten på varg 2010, det vill säga bristen på acceptans, och om det är ett argument för att skjuta 10 procent av vargstammen som idag anses vara akut hotad. Artikelserien ger också svar på varför en vargpopulation som är så inavlad som vår inte kommer klara sig långsiktigt, och vad som krävs för att få en hållbar stam.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)