"Hur långt man än har kommit är det alltid längre kvar" : Gestaltning av melankoli och vemod i Kents låttexter

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

Författare: Sara Lindqvist; [2019]

Nyckelord: Kent; låttexter; vemod; melankoli; litteraturvetenskap;

Sammanfattning: Denna uppsats syftar till att redogöra för hur melankoli och vemod gestaltas i bandet Kents låttexter. Låttexterna som analyseras är "999", "Den osynlige mannen", "Egoist", "Innan allting tar slut" och "La belle epoque". 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)