Konstruktion av effektpedaler för elförstärkt instrument

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Elektricitetslära

Sammanfattning: Syftet med detta arbete var att få en djupare förståelse om fysiken och tekniken inom området analog elektronik och mikrokontrollerkort. Via simulering, utveckling och konstruktion av olika kretslösningar transformerades ljudsignaler efter önskad effekt. Projektet innebar att teoretiskt framtaga dessa kretsar med önskad utsignal och eftersökt effekt, däribland wah och fuzz. Dessa kretslösningar realiserades sedan praktiskt till den grad att dessa kopplades mellan instrument och förstärkare.Dessa effektpedaler producerades i både analog och digital tappning, vid den digitala med hjälp av mikrokontrollerkortet Raspberry Pi Pico och vidare digital ljudbehandling. Ena analoga pedalen, med fuzzeffekt, fungerade inte vid konstruktion. Andra analoga pedalen, wahpedalen, fungerade begränsat och den digitala pedalen uppfyllde de efterfrågade specifikationerna och var fullt användbar vid hopkoppling med elgitarr. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)