Privat polis? -polisiära tjänster i gränslandet mellan offentligt och privat

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Mitt syfte med den här studien är att försöka förstå vad som händer med ansvarsutkrävandet när gränsen mellan väktares, ordningsvakters och polisens arbete blir suddig. Jag har genomfört samtalsintervjuer med poliser, ordningsvakter och väktare för att försöka förstå vilka eventuella problem de upplever. De beskriver att tomrummet som polisen lämnar efter sig när de inte har resurser att synas ute på gatan täcks upp av privata företag. Problem med ordningsvakters korta utbildning och den höga frekvensen av ensamarbete hos väktare uppstår då. Det har delvis grund i att ekonomiska intressen prioriteras högst. Ansvarsutkrävandet blir oklart i vissa situationer och trots att polisen eller staten har yttersta ansvar så leder den stora mängden inblandade aktörer ofta till att ansvarsförhållandena blir komplicerade.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)