Jump processes and the implied volatility curve

Detta är en Magister-uppsats från Matematiska institutionen

Författare: Daniel Skoog; [2008]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)