Ett omslag trovärdigt nog att köpas : En kvalitativ studie om gestaltningen av mannen och kvinnan på tidningsomslag till modemagasin

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

Sammanfattning: Det finns forskare som menar att medierna är med och skapar vår identitet, därför måste vi ställa oss kritiska till de bilder vi ser. Enligt Gillian Rose ska vi med noggrannhet granska de bilder som exempelvis ett omslag har, för där det finns vissa kriterier vi måste ta hänsyn till. Syftet med min studie är att med semiotiska och retoriska verktyg analysera Elle, Plaza Kvinna, GQ samt King’s omslag för att se om män och kvinnor gestaltas olika beroende på vilken publiken är. Samt om det finns en skillnad tidningarna emellan. Med hjälp av Yvonne Hirdmans genusteori, Erwing Goffmans teori om avkodningen på bilden samt Laura Mulveys begrepp ”the male gaze” såg jag hur omslagen med en manlig publik gestaltade både män och kvinnor på sina omslag. Samt att de omslagen som inriktade sig till kvinnlig publik endast gestaltade kvinnor. Av de fyra modemagasinen som jag valde att analysera så anspelade tre av dem på kända personers trovärdighet istället för att låta kläder eller skönhet tala. Ord som blev centrala i analysernas konnotativa del var bland annat självständighet, makt, elegans och fullständighet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)