Situationen för andraspråksinlärare som aldrig har tillägnat sig läs- och skrivförmågan. : En kvalitativ intervju med tre analfabeter studerande inom SFI.

Detta är en L2-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)