Verkligt värde vs. Anskaffningsvärde : - En studie om förvaltningsfastighetsbolagens val av redovisningsmetod i Sverige och Turkiet

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Ömer Gök; [2011]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)