”damn this ads so fking good” : En studie av efterspelet som följde Nikes kampanj Dream Crazy.

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

Författare: Erik Karlsson; Johannes Bäck; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)