Åldersmedvetet ledarskap : en studie om teoretisk innebörd och praktisk tillämpning av Age Management

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)