"...it can even make you live longer" : En narrativ analys av vilket sätt femininitet, bisexualitet och flersamhet representeras i filmen Puccini for Beginners

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

Sammanfattning: With this essay, I’m reviewing with a narrative analysis, describing in what way the standards of feminism, bisexuality and non-monogomy is being represented in the movie Puccini for beginners. I’m reviewing this in support of a queer and straight time. As a complement for queer and straight time, I’m presenting different theoretical concepts, which are useful for the analyze of feminism, bisexuality and non-monogamy. The analyze is based on the categories of Labov. In which way the narritve is constructed, as well as in what way feminism, bisexuality and non-monogamy are being represented. Finally I’m summing-up how I answered my questions regarding straight and queer time in perspective of feminism, bisexuality and non-monogamy. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)