Plommonsorter i Sverige

Detta är en M1-uppsats från SLU/Plant Breeding and Biotechnology (until 121231)

Sammanfattning: Huvuddelen av plommonproduktionen i Sverige är Prunus domestica-sorter och stora produktionssorter är Herman, Opal, Victoria och Jubileum. De olika sorterna ha olika mognadstid och bördighet. Plommonen mognar fram under augusti-september och fruktens korta hållbarhet gör att plommonproduktionen har minskat i Sverige de senaste åren eftersom odlarna inte hinner sälja frukten under den korta perioden. Genbanker har stort ansvar att bevara det mest intressanta och värdefulla av vad som växer i Sverige. De växtgenetiska resurserna i genbanken har stor betydelse för att förbättra plommonen med hänsyn till bland annat kommande klimatförändring och sjukdomar. Det har stor betydelse att genbanker bevarar viktiga plommonsorter för framtida forskning och växtförädling. Viktiga anledningar till förädling av plommon har varit att förbättra fruktens kvalitet och även en stabil plommonproduktion har varit viktigt ur ett ekonomiskt perspektiv. Nu fokuserar man mer och mer på förbättringar hos plommonsorter som resistens mot sjukdom och härdighet för klimatförändringar i framtiden. I arbetet beskrivs odlingshistoria, egenskaper hos de olika plommonarterna och viktiga egenskaper hos plommon som kan användas vid förädling. Vidare ingår också kortbeskrivningar av 50 plommonsorter som bevaras på Balsgårds genbank.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)