“Låt maten vara din medicin och medicinen din mat” - En intervjustudie om uppfattningar och användningen av läkeväxter i hälsofrämjande syfte

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Sammanfattning: Program: Hälsopromotionsprogrammet, kostvetenskapNivå: GrundnivåHandledare: Monica PetersonExaminator: Hillevi PrellAntal sidor: 30 (exkl. titelsida, försättsblad, begreppslista, innehållsförteckning och bilagor)Termin/år: Vt 2019

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)