”Afterwork = Alkohol efter jobbet” : En kvalitativ studie runt alkoholbruk i sälj- och finansbranschen och chefernas inflytande om detsamma

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

Författare: Jill Holmgren; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)