Hatbrott som grund för straffskärpning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Författare: Markus Jansson; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: I 29 kap. 2 § 7 p. brottsbalken finns en straffskärpningsregeln som innebär att om motivet för ett brott har varit ett hatbrottsmotiv ska straffet bli strängare. Detta arbete analyserar denna regels funktion, tillämpning samt dess historiska bakgrund.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)