Honor Officers : A qualitative study of the Kurdish police work against honor related violence

Detta är en Kandidat-uppsats från Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialt arbete

Författare: Rega Svensson; [2012]

Nyckelord: Heder;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)