Mer nyandlighet och livsfrågepedagogik i religionsundervisningen! : En studie om undervisningen kring nyandlighet och livsfrågor inom grundskoleämnet religionskunskap.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

Författare: Lisa Harju; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)